ჩვენს შესახებ

 

კომპანია


იურიდიული კომპანია „ეს ჯი ლეგალი“ (SGL) დაარსდა 2017 წელს, რომელიც ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს უწევს როგორც ერთჯერად, ისე კორპორატიულ (მრავალჯერად) იურიდიულ მომსახურებას. 

იურიდიული მომსახურება გულისხმობს, როგორც წარმომადგენლობას სამივე ინსტანციის სასამართლოში, არბიტრაჟში, კერძო და საჯარო დაწესებულებებში, ასევე ხელშეკრულებების და სამართლებრივი დასკვნების მომზადებას, კლიენტის სახელით მოლაპარაკებებში მონაწილეობას. 

კომპანიის მიზანია სამომხმარებლო ბაზარს შესთავაზოს ხარისხიანი, კლიენტის ინტერესებზე მორგებული და შედეგზე ორიენტირებული სერვისი, რომელსაც ახორციელებს მაღალკვალიფციური გუნდის მეშვეობით, კანონით ნებადართული ყველა საშუალებითა და ეთიკის ნორმების დაცვით. 

ჩვენ

ჯუმბერ სირაბიძე

მმართველი პარტნიორი

გიორგი გორდულაძე

დამფუძნებელი პარტნიორი