მემკვიდრეობითი სამართალი

ეს ჯი ლეგალის ერთ-ერთ მიმართულებას მემკვიდრეობა და მასთან დაკავშირებული დავები წარმოადგენს.

ჩვენი კომპანია გთავაზობთ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებულ იურდიულ კონსულტაციას, ანდერძის შედგენას . მემკვიდრეობასთან დაკავშირებულ დავებში წარმომადგენლობას.

Copyright © S G Legal  2019

  • Facebook
  • Instagram

ქ. თბილისი, ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქუჩ N1ა

(თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან)

sglegal@sgl.ge