ჩვენი გუნდი

ჯუმბერ სირაბიძე

  • Grey LinkedIn Icon

მმართველი პარტნიორი

გიორგი გორდულაძე

  • Grey LinkedIn Icon

პარტნიორი

ანა

დაუშვილი

  • Grey LinkedIn Icon

იურისტი

ჩვენი კომპანია

იურიდიული კომპანია „ეს ჯი ლეგალი“ (SGL) დაარსდა 2017 წელს, რომელიც ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს უწევს როგორც ერთჯერად, ისე კორპორატიულ (მრავალჯერად) იურიდიულ მომსახურებას. იურიდიული მომსახურება გულისხმობს როგორც წარმომადგენლობას სამივე ინსტანციის სასამართლოში, არბიტრაჟში, კერძო და საჯარო დაწესებულებებში, ასევე ხელშეკრულებების და სამართლებრივი დასკვნების მომზადებას, კლიენტის სახელით მოლაპარაკებებში მონაწილეობას. კომპანიის მიზანია სამომხმარებლო ბაზარს შესთავაზოს ხარისხიანი, ხელმისაწვდომი, კლიენტის ინტერესებზე მორგებული და შედეგზე ორიენტირებული სერვისი, რომელსაც ახორციელებს მაღალკვალიფციური გუნდის მეშვეობით, კანონით ნებადართული ყველა საშუალებითა და ეთიკის ნორმების დაცვით.

Copyright © S G Legal  2019

  • Facebook
  • Instagram

ქ. თბილისი, ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქუჩ N1ა

(თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან)

sglegal@sgl.ge